Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

 

СТАТУТ

учнівського самоврядування

НВК: ЗШ І-ІІІ ступенів – гімназії №2 м. Вінницької міської ради

1. Загальні положення

•1. Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права людини, Міжнародної Конвенції про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про загальну освіту», «Про громадські організації», Статуту школи.

•2. Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.

II. Мета та завдання шкільного органу самоврядування.

•1. Різносторонньо розвиватися, самовдосконалюватися на благо своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій Батьківщині, народові України.

•2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і Статуту школи.

•3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.

•4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

•5. Прагнути узгодженості і балансу інтересів між учнями і дорослими.

ІІІ. Органи управління учнівського самоврядування.

•1. Керівним органом учнівського самоврядування школи є президентська рада , яку обирають на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.

•2. Президентська рада засідає раз у тиждень (понеділок).

•3. Виконавчими органами самоврядування є тематичні центри за різними напрямками роботи: ТЦ «Правовик», ТЦ «Патріот», ТЦ «Преса та інформація», ТЦ «Дозвілля», ТЦ «Дисципліна і порядок», ТЦ «Еколог», ТЦ «Спорт», ТЦ «Навчання».

•4. В склад тематичних центрів входить по одному представнику кожного 5-11 класу.

•5. Засідання ТЦ відбуваються щотижня за графіком школи.

•6. Колегіальними органами самоврядування, які контролюють роботу тематичних центрів, є міністерства.

•7. Президентом школи може бути учень 8-11 класів, якого обирають таємним голосуванням на демократичних засадах учні 5-11 класів.

•8. Президента класного колективу(організатора класу) обирають загальні класні збори з числа учнів-лідерів класу. З їх числа формується президентська рада.

•9. Форми діяльності центрів, учнівських об’єднань, малих ініціативних груп визначають на засіданнях президентської ради.

Президентська рада

· координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;

· контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;

· ухвалює рішення з найважливіших питань життя школи в межах своєї компетентності;

· вносить пропозиції до адміністрації школи, педагогічної ради з питань навчання і виховання;

· здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров’я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя;

· організовує роботу тематичних центрів,малих ініціативних груп, учнівських об’єднань за інтересами, штабів тощо.

Міністерства

Міністерство внутрішніх справ

Має право:

•· Міністерству внутрішніх справ підпорядковуються ТЦ «Патріот», ТЦ «Дисципліна і порядок», ТЦ «Еколог».

· Міністр має право самостійно обирати та звільняти голів даних ТЦ.

· Здійснювати контроль за шефством класних колективів над ввіреними їм ветеранами.

· Оцінювати роботу класних колективів в своєму напрямку діяльності за своєю системою оцінювання.

Зобов’язано:

· Проводити акції «Ветеран на моїй вулиці» та «Вітання ветеранів» /за планом школи/.

· Організовує пошукову роботу.

· Організовувати загальношкільні зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни.

· Зобов’язане вести контроль за порядком та чергуванням по школі та оцінювати санітарний стан класних аудиторій та виносити на екран санітарного стану.

· Відповідати за проведення трудової акції «Макулатуринг».

· Відповідати за проведення екологічних акцій «Наш квітучий шкільний двір», «День довкілля», «День землі», «Озеленення школи», «Пташина їдальня».

· Створити дитяче об’єднання «Зелений патруль».

· Приймати участь в загальношкільних та міських заходах та проектах учнівського самоврядування.

Міністерство культури та спорту

Має право:

· Міністерству культури підпорядковуються ТЦ «Дозвілля» та ТЦ «Спорт».

· Міністр має право самостійно обирати та звільняти голів даних ТЦ.

· Оцінювати роботу класних колективів в стосовно напрямку діяльності за власною системою оцінювання.

Відповідає:

· За проведення шкільних свят, дискотек, «Осіннього балу», «Вечора зустрічі випускників» і т.д., а також за святкове оформлення школи.

· За проведення шкільних та міських заходів та конкурсів (художніх, поетичних, естетичних, хореографічних, учнівської творчості, КВК )

· За конкурс «Лідер року», за створення проектів учнівського самоврядування.

· За акції «Милосердя», «Подарунок від Святого Миколая», «Серце до серця», створення та проведення інших благодійних акцій.

· За організацію виставок дитячої творчості: «Містечко майстрів», «Великодні дзвони», «Зимова феєрія», фото виставок, тематичних виставок малюнків.

· За організацію шкільного змагання за номінаціями «Кращий учасник художньої самодіяльності», «Кращий спортсмен школи».

· Організацію та проведення спортивних змагань.

· Зобов’язаний доводити інформацію до президентської ради про спортивні та мистецькі перемоги учнів школи.

· Оцінює роботу класних колективів в своєму напрямку діяльності за власною системою оцінювання.

Міністерство освіти

Має право:

· Міністерству культури підпорядковуються ТЦ «Навчання», ТЦ «Преса та інформація», ТЦ «Правовик».

· Міністр має право самостійно обирати та звільняти голів даних ТЦ.

· Оцінювати роботу класних колективів в своєму напрямку діяльності за власною системою оцінювання.

· Визначати рейтинг класних колективів.

Зобов’язано:

· Контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів.

· Організовує невідкладну допомогу учням, які мають низький рівень знань.

· Поновити редакцію шкільної недрукованої газети «Щоденник школи» та випускати її кожні два тижні.

· Організовувати проведення інтелектуальних шкільних та міських ігор «КРОКС», «Магічний квадрат», «Що? Де? Коли?» тематичні брейн-ринги.

· Організовує шкільне змагання за номінацією «Розумник школи»

· Співпрацювати з об’єднанням «Обуцмен»

· Приймати участь в шкільних та міських проектах учнівського самоврядування.

Тематичні центри

ТЦ «Патріот»

•· Виховує почуття патріотизму, поглиблює духовну єдність поколінь, вшановує ветеранів війни та праці.

•· Здійснює пошукову роботу, заходи військово-патріотичного спрямування, оформляючи результати пошукової роботи в альбомах, на стендах.

•· Організовує етнографічно-пошукову роботу з вивчення долі своєї родини в історії Батьківщини, подвижницьку діяльність своїх дідів та прадідів.

•· Досліджує маловідомі героїчні та трагічні сторінки історії свого краю, поглиблюючи цим знання учнів.

•· Проводить акції «Ветеран на моїй вулиці» та «Вітання ветеранів / за планом школи/.

•· Запрошує на загальношкільні зустрічі ветеранів Великої Вітчизняної війни.

•· Організовує шефство класних колективів над ветеранами.

•· Організовує заходи та свята за напрямком роботи.

•· Звітує про проведену роботу на засіданнях президентської ради.

ТЦ «Еколог»

•· Формувати екологічну культуру людини, її гармонію з природою.

•· Відповідає за озеленення класних кімнат та коридорів школи.

•· Організовувати проведення екологічних акцій «Наш квітучий шкільний двір», «День довкілля», «День землі», «Озеленення школи», «Пташина їдальня».

•· Організовувати проведення трудової акції «Макулатуринг»

•· Проводить конкурси, виставки, бесіди та інші заходи на екологічну тематику.

•· Вивчає природу рідного краю.

•· Звітує про проведену роботу на засіданнях президентської ради.

ТЦ «Дисципліна і порядок»

•· Виховує свідоме ставлення до виконання громадських доручень, свідомої дисципліни, бережливе ставлення до державного і власного майна.

•· Стежить за дотриманням учнями належної дисципліни, правил співжиття молодших та старших школярів, поведінки учнів під час перерв, у їдальні та на вулиці.

•· Проводить дні ввічливості, культури та чистоти.

•· Перевіряє санітарний стан класних аудиторій та висвітлює результати на шкільному екрані змагань.

•· Стежить за виконанням статуту школи щодо дотримання правил поведінки та належного зовнішнього вигляду(шкільної форми)

•· Звітує про проведену роботу на засіданнях президентської ради.

ТЦ «Навчання»

•· Організовує роботу груп консультантів з предметів для тих, хто відстає в навчанні.

•· Збирає й систематизує матеріал-інформацію про стан успішності в кожному класі та висвітлює результати на шкільному екрані змагань.

•· Здійснює рейди контролю за відвідуванням, підготовкою до уроків(наявністю зошитів, щоденників, виконанням домашніх завдань)

•· Забезпечує простір для ініціативи, творчості, самодіяльності учнів у навчально-пізнавальній діяльності.

•· Організовує конкурси ерудитів, проводить інтелектуальні ігри з метою підвищення інтересу до навчання, виявлення обдарованих дітей та закріплення програмного матеріалу з різних предметів.

•· Звітує про проведену роботу на засіданнях президентської ради.

ТЦ «Правовик»

•· Організовує правову освіту( вивчення «Правил для учнів», Статуту школи, документів про освіту, учнівське самоврядування, Міжнародної Конвенції про права дитини та інших правових документів).

•· Проводить зустрічі з правоохоронцями.

•· Веде облік дітей, схильних до правопорушень, проводить з ними профілактичні бесіди.

•· Здійснює заходи, спрямовані на залучення підлітків, схильних до правопорушень , до роботи в органах учнівського самоврядування, підготовки заходів дозвілля, спортивних секцій, гуртків, виконання постійних та тимчасових доручень.

•· Доводить інформацію до членів президентської ради з питань правової освіти.

•· Звітує про проведену роботу на засіданнях президентської ради.

ТЦ «Дозвілля»

•· Залучає якомога більше дітей до позаурочної діяльності, організації змістового дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності.

•· Організовує учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи.

•· Організовує естетичне виховання дітей.

•· Організовує змістовний відпочинок учнів у позаурочний час, залучаючи їх до проведення вечорів відпочинку, дискотек, спортивно-оздоровчих заходів, круглих столів, оглядів-конкурсів, фестивалів, концертів, створення виставок дитячих поробок, малюнків, фото-виставок, виготовлення атрибутів та оформлення залів, школи.

•· Розвиває творчі здібності школярів шляхом залучення їх до роботи в гуртках, секціях , учнівських об’єднаннях , творчих групах за інтересами.

•· Залучає дітей до народної творчості, національної культури.

•· Підбирає матеріали до написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей.

•· Звітує про проведену роботу на засіданнях президентської ради.

ТЦ «Преса та інформація»

· Забезпечує гласність у діяльності органів учнівського самоврядування.

· Розвиває у дітей вміння збирати та обробляти інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріали із шкільного життя.

· Сприяє підвищенню інтересу дітей до життя школи.

· Інформує про визначні події шкільного життя через інформаційну дошку «Президентська рада інформує», друковану шкільну газету «Погляд наш» та стінну газету «Щоденник школи».

· Виховує свідоме й відповідальне ставлення до своїх обов»язків та прав, навички організаторської роботи в класних колективах.

· Слідкує за оформленням та заповненням постійних та змінних рубрик у класних прес-центрах.

· Виховує інтерес до професії журнаіста, фотокореспондента, редактора.

ТЦ «Спорт і здоров’я»

· Забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей, дбає про охорону та зміцнення їхнього здоров»я.

· Пропагує здоровий спосіб життя.

· Надає інформацію та залучає учнів в спортивні секції та клуби.

· Організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі заходи, Дні здоров»я.

· Залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи.

Учнівські об’єднання

Об’єднання «Юні інспектори руху»

· Організовує заняття з профілактики дорожнього травматизму.

· Проводить місячник дорожнього руху.

· Навчає учнів молодших класів правилам дорожнього руху.

· Приймає участь в міському конкурсі «Юний інспектор руху»

Об’єднання «Обуцмен»

· Забезпечує захист прав та інтересів учнів.

· Здійснює соціальний захист і організовує допомогу учням з малозабезпечених сімей, сиротам, напівсиротам.

· Проводить індивідуальні та групові бесіди з дітьми з приводу порушення їх прав.

· Співпрацює з шкільним психологічним центром та міським об»єднанням обуцменів.

Об’єднання медіаторів.

· Розглядає спірні питання, які виникають серед учнів та допомагає їм у вирішенні конфліктних ситуацій.