Документація

Нормативно-правова база

Про вибір і замовлення підручників для 3-х класів на 2020-2021 н.р.

Моніторинг законодавства
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу
Закон України «Про освіту» № 1060-Х11 від 23 травня 1991р
Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»)
Національна доктрина розвитку освіти Указ Президента України №3472002 від 17 квітня 2002р
Закон України «Про загальну середню освіту» №651-Х1V від 13 травня 1999р
Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах
Закон України про бібліотеки і бібліотечну справу
Бібліотечна статистика_ Міждержавний стандарт ГОСТ 7_20-2000
Інструкція про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури
Лист Державного казначейства України про віднесення до бібліотечних фондів
Інструкція з обліку необоротних активів бюджетних установ
Лист Державного казначейства України про нарахування зносу на необоротні активи
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання
Інструкція про організацію та порядок обміну
Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей
Порядок визначення розміру збитків
Посадові інструкції завідувача бібліотекою та бібліотекаря
інструкція
Бібліограф ЦБС є відповідальним
Закон про використання навчальної літератури від 23.10.2012 (1)
Додаток-зведена звітність-упр. культури
Доповнення щодо виплати допомоги(1)
Звітна документація
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів
Інструкція по заповненню електронного каталогу
Лист МОН від 05.09.2013 № 1/9-607 “Про використання навчальної літератури”
Лист МОН про використання навчальної літератури 2013
лист МОН про інвентаризацію 2013 1
лист МОН про інвентаризацію № 19-249 від 09 квітня 2013 року
Методичні рекомендації. Вимоги до кабінету – бібліотеки
Моніторинг законодавства
Податки та бухгалтерський облік Новини Архів новин за 2010 р
Про визнання таким, що втратив чинність
Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек
Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек
ПРОЕКТ положення про бібліотеку ЗНЗ
Щодо оплати праці та встановлення розряду працівникам бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу
Про засади запобігання корупції