Методична робота

 

Методична тема закладу:

 «Втілення принципів педагогіки партнерства в освітній процес як запорука успішного розвитку компетентностей учня ХХІ століття»

 

Методичні проблеми, над якими працюють шкільні методичні об’єднання у 2019-2020 навчальному році:

ШМО вчителів предметів фізико-математичного циклу: «Створення із застосуванням інформаційних технологій системи навчання, спрямованої на самореалізацію особистості учня, розвитку його творчих здібностей».

 ШМО вчителів іноземних мов: «Адаптивне впровадження в освітній  процес сучасних педагогічних технологій навчання іноземних мов».

ШМО вчителів предметів природничого циклу: «Активація самоосвіти та самовиховання, усвідомлення особистістю істинного значення нового знання, створення атмосфери емоційного задоволення навчальною діяльністю вчителів та учнів, як засіб розвитку ключових життєвих компетенцій школярів».

ШМО вчителів предметів історичного циклу: «Активізація пізнавальної діяльності учнів як фактора особистісно-орієнтованого навчання і виховання».

ШМО вчителів предметів технічного циклу: «Формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя і активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства».

ШМО вчителів предметів гуманітарного циклу: «Творчо-розвивальні технології навчання на уроках предметів гуманітарного циклу як засіб розвитку креативних здібностей учнів».

ШМО вчителів предметів оздоровчого циклу: « Формування позитивної мотивації учнів до занять фізичною культурою та спортом. Формування гармонійної конкурентно-спроможної особистості».