Критерії оцінювання здобувачів освіти

Критерії оцінювання навчальних досягнень з української мови.

Критерії оцінювання навчальних досягнень з української літератури.

Критерії оцінювання навчальних досягнень із зарубіжної літератури.