Медіатори школи: Шаталюк Дар’я, Хникіна Єлизавета, Лущан Ангеліна, Баранишин Максим, Гай Каріна

 

Медіація (від лат. mediation – посередництво) – це добровільний і конфіденційний процес, у якому нейтральна третя особа (медіатор/медіаторка) допомагає сторонам знайти взаємоприйнятний варіант вирішення ситуації, що склалася.

Медіація є одним з методів вирішення конфлікту. Вона не замінює інші форми вирішення конфлікту, а доповнює їх. Необхідно пам’ятати, що медіація як процедура має за мету саме вирішення конфлікту з урахуванням інтересів його сторін (окремих особистостей або груп), а не пошук винних.

Не можна застосовувати медіацію як основний засіб вирішення конфлікту між постраждалою особою від насильства та кривдником/кривдницею.

Медіатор/медіаторка – спеціально підготовлений/підготовлена посередник/посередниця у вирішенні конфліктів, який/яка однаково підтримує обидві сторони та допомагає їм знайти взаємоприйнятне рішення.

Медіація однолітків – відновна практика, спосіб вирішення конфліктних ситуацій у закладі освіти із залученням посередника/посередниці (медіатора/медіаторки) з числа учнівської громадськості для допомоги налагодження процесу комунікації між сторонами, аналізу ситуації, що склалася, формулювання рішення, яке б задовольнило інтереси і потреби усіх учасників/учасниць за принципом «рівний – рівному».

Підхід до вирішення конфліктів, заснований на демократичних цінностях – повазі, рівності, толерантності, довірі сприяє розвитку відповідальності, комунікативних компетентностей, вчить учасників конфліктних ситуацій розуміти їх причини та наслідки.

Роль медіатора у процедурі вирішення конфлікту.

 • Допомогти сторонам конфлікту вислухати один одного без емоційного напруження;
 • Запропонувати сторонам сформулювати, як вони бачать вирішення ситуації;
 • Допомогти узгодити ті способи виходу з ситуації, які влаштовують кожну з сторін;
 • Допомогти сторонам перевірити рішення, які приймаються, на реалістичність;
 • Висловити подяку за згоду вирішити конфлікт і впевненість, що їх домовленість буде виконана.

Коли доцільна медіація?

Медіація доцільна за таких передумов:

 • Сторонам потрібно прийти до певного рішення за результатами переговорів і зафіксувати його документально.
 • Між сторонами є домовленості, котрі вони не можуть або не бажають розкривати третім особам (а тим більше в суді) і хочуть зберегти конфіденційність.
 • Роздратування та емоції сторін конфлікту заважають їхньому ефективному спілкуванню.
 • За допомогою безпосередніх розмов або переговорів конфлікт можна не вирішити зовсім або вирішити незадовільно.
 • Вирішення конфлікту зайшло в глухий кут.
 • Спірні сторони зацікавлені в хороших взаємовідносинах у майбутньому.
 • Усі учасники прагнуть до узгодженого вирішення конфлікту.
 • Представлено всі сторони конфлікту.
 • Мова не йде про принципово ціннісні орієнтири, про основні права або тільки про рішення типу «так/ні».
 • Не існує різких відмінностей щодо влади сторін. Якщо все ж вони є, тоді або більш слабкі повинні посилити свою владну позицію (наприклад, розробляючи хороші альтернативи

для обговорення, ведучи пошук союзників або чинячи ненасильницький опір), або більш сильні повинні бути готові в рамках медіації відмовитися від своєї владної позиції.

 • Залишається достатньо часу, щоб розробити узгоджене рішення конфлікту.
 • Супротивники мають мінімальні можливості самовираження і здатність самоствердження. У них немає вираженого психічного захворювання або обмеження, відсутня сильна залежність, вони не мають зловживань.

 

Принципи медіації

Добровільність. Процедура медіації є суто добровільною. Ніхто не може примусити сторони скористатися медіацією або хоча б спробувати це зробити. Медіація – це добровільний процес,  заснований на прагненні сторін досягти чесної та справедливої угоди.

Добровільність проявляється в тому, що: ­

– жодну сторону не можна примусити до участі в медіації; ­

– кожен/кожна учасник/учасниця може вийти з процесу медіації на будь-якому етапі; ­

– згода з результатом процесу медіації є також суто добровільною;

– сторони самі контролюють хід і результати медіації; ­

– послуги медіатора/медіаторки протягом усієї процедури приймаються обома

сторонами добровільно.

Неупередженість та нейтральність.

Медіатор/медіаторка завжди повинен/повинна:

– діяти абсолютно об’єктивно по відношенню до кожної зі сторін;

– виконувати свою роботу об’єктивно і чесно;

– проводити медіацію тільки тих справ, у яких він/вона може залишатися

неупередженим і справедливим.

Медіатор/медіаторка є нейтральним/нейтральною по відношенню до конфлікту.

Конфіденційність.

Медіатор/медіаторка повинен/повина конфіденційно зберігати всю інформацію, отриману в ході медіації. Будь-яка інформація, конфіденційно повідомлена медіаторові однією зі сторін, не повинна передаватися іншій стороні, за винятком випадків, якщо на це є згода іншої сторони або цього вимагає закон.

Розподіл відповідальності.

Процес медіації характеризується тим, що самі сторони конфлікту, добровільно беручи участь у процедурі медіації, виробляють можливі варіанти вирішення проблеми.

Медіатор/медіаторка не приймає, не виносить і не нав’язує їм жодних готових рішень.

Він/вона веде і спрямовує процес взаємодії сторін, створюючи умови для кращого розуміння сторонами як самих себе, так і одне одного.

 

 

 

Омбудсмени школи

Омбудсмен – це представник учнівського колективу, діяльність якого спрямована на захист і відновлення порушених прав учасників навчального-виховного процесу, також займається правовим вихованням, освітою і профілактикою правопорушень.

Завдання омбудсмена:

– Контролювати дотримання прав, обов’язків, свобод усіх учасників навчального процесу.

– Сприяти вдосконаленню правил шкільного життя; правового просвітництва.

– Залагоджувати виникаючі конфлікти.

– Проявляти ініціативу реформаторства процесі гуманізації освіти.

Правова основа діяльності омбудсмена

   Діяльність омбудсмена базується на нормативно-правових актах із прав людини: Конвенції ООН про права дитини, Декларації прав дитини,  Конституції України, Законі України “Про освіту”, Законі України «Про охорону дитинства», Статуті школи.

Компетенція омбудсмена:

– Омбудсмен діє в межах своєї компетенції і в рамках навчального процесу. Не приймає адміністративних рішень, віднесених до компетенції посадових осіб.

– Уповноважений розглядати скарги на порушення прав, встановлених Статутом, а також факти ураження учасників навчального процесу.

– Пріоритетним у діяльності омбудсмена є захист прав неповнолітніх учасників навчального процесу.

– Скарга омбудсмену може бути подана як у письмовій, так і в усній формі і повинна містити в собі суть рішення або дії, що порушує на думку заявителя, його права і свободи.

– Скарга повинна бути подана протягом двох тижнів з моменту факту порушення чи ураження гідності, або з того моменту, коли заявителю стало відомо про порушення.

– Скарга крім особистої, може бути колективною або надана третьою особою за умови згоди тієї особи, права і гідність якої, на думку заявителя, порушені.

– Омбудсмен вправі займатися проблемою за власною ініціативою при наявності інформації про грубе порушення прав учасників навчального процесу, які не в змозі самостійно відстояти свої інтереси.

Коли варто звертатися до омбудсмена?

Якщо ви вважаєте, що Ваші права, права Вашої дитини як учасника освітнього процесу були порушені – звертайтеся до ОМБУДСМЕНА!

Якщо виникло нерозуміння між Вами, Вашою дитиною і учителем, класним керівником, адміністрацією школи – звертайтеся до ОМБУДСМЕНА!

Якщо Вам потрібна правова консультація у рамках функціонування школи – звертайтеся до ОМБУДСМЕНА!

Якщо Вам потрібна інформація про існуючі нормативні і гігієнічні вимоги до організації учбового процесу – звертайтеся до ОМБУДСМЕНА!

Якщо Ви хочете внести пропозиції по удосконаленню і розвитку освітнього закладу – звертайтесь до ОМБУДСМЕНА!

Права здобувачів освіти

1.Вільне вираження власних поглядів, переконань і думок.

2.Рівне відношення, розуміння з боку учителів.

3.Здобуття безкоштовної освіти відповідно до державних освітніх стандартів.

4.Додаткова допомога учителя на додаткових заняттях, передбачених графіком роботи школи.

5.Отримання додаткових платних освітніх послуг, відповідно до Статуту школи.

6.Отримання оцінки відповідно до своїх знань і умінь.

7.Право знати про поставлені йому оцінки, як за усні, так і за письмові предмети.

8.Право на клопотання про перенесення термінів контрольних робіт після пропусків по хворобі, підтверджених медичними документами.

9.Учень має право подати на апеляцію відмітки впродовж двох днів, після її виставляння.

10.Завчасно знати про терміни і об’єм контрольних робіт.1

11.Не зазнавати тиску з боку учителів

12.Не бути приниженим і ображеним.

13.Бути вислуханим учителем, класним керівником, адміністрацією.

14.Отримати захист у разі приниження(фізичного, морального).

15.Учні мають право на відпочинок в перервах між уроками, в канікулярний час.

16.Учні мають право на закриту роздягальню.

17.На особисту власність, особисту недоторканість.

18.На отримання медичної допомоги.

19.Участь в культурному житті школи, організовуваних в ній заходах.

20.Право звертатися до уповноваженого з прав учасників освітнього процесу.

Обов’язки здобувачів освіти

1.Приходити в школу за 10-15 хвилин до початку зайняття.

2.Перевзувати змінне взуття.

3.Виконувати домашнє завдання.

4.Приносити на зайняття усе необхідне приладдя.

5.Забороняється палити, вживати наркотики і алкогольні напої в школі і на її території.

6.Не можна приносити в школу ножі, сірники, газові балони, вогненебезпечні речовини.

7.Не можна жувати жувальну гумку, користуватися плеєрами і засобами мобільного зв’язку на уроках.

8.Забороняється вживати непристойні вирази і жести.

9.Не можна ходити в їдальню з рюкзаками і ранцями.

10.Бережно відноситися до шкільного майна.

11.Не можна порушувати статут школи.

12.Поважати учителів і батьків.

13.Поважати права інших

14.Брати участь в заходах по благоустрою школи, шкільної території.

15.Поважати право власності.

16.Не можна без дозволу чергового адміністратора йти з школи в урочний час.

17.У разі пропуску зайняття, учень повинен пред’явити класному керівникові записку від батьків. У разі пропуску зайняття більше трьох днів, що учні зобов’язані надати довідку з поліклініки.

18.Дотримуватися правил техніки безпеки.

Етичний кодекс медіатора

Позначки
Контактна інформація
 • вул. Соборна 94, м. Вінниця, 21000
 • +380 432 673254
 • nvk2@galaxy.vn.ua
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Sch2
2017-03-13T11:54:16+02:00
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
0
Sch2