Бібліотека комунального закладу «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –гімназія №2 Вінницької міської ради»  – це структурний підрозділ закладу що будує свою роботу згідно Маніфесту ЮНЕСКО про шкільні бібліотеки, центр, який дозволяє отримати інформацію і ознайомитись з ідеями, які мають першочергове значення для успішної участі в житті сучасного суспільства, заснованого на інформації та знаннях. Бібліотечні працівники сприяють використанню книг та інших джерел інформації, як в самій бібліотеці так і за її межами. Бібліотечні матеріали доповнюють та збагачують підручники, навчальні посібники і методичні розробки.

Завідуюча бібліотекою

Богданевич Інна Вікторівна

Бібліотекар

Дудник Надія Миколаївна

Порядок користування бібіліотекою

 • Учні ЗНЗ Записуються до бібілотеки в груповому (класи) або індивідуальному порядку.
 • На кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів (книг, посібників, періодичних видань) з фонду бібіліотеки та їх повернення.
 • Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитись з Правилами користування нею і підтвердити зобов’язання своїм підписом.
 • Термін користування документами, які видаються на абонемент, не більше 30 днів. Кількість примірників не більше 5.
 • Навчальна, методична література видається користувачам на час навчання  відповідно до програм з обов’язковою перереєстрацією наприкінці року.
 • У разі необхідності, термін використання документів може бути продовжений.
 • Кількість документів, які видаються в читальному залі необмежена.
 • Рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичні видання, альтернативні підручники, хрестоматії видаються лише в читальному залі.

Користувач має право:

 • Безкоштовно користуватись бібліотечно-інформаційнми послугами.
 • Одержувати повну інформацію про склад фонду бібілотеки та порядок доступу до нього.
 • Отримати у тимчасове користування необхідні документи на різних носіях інформації.
 • Брати участь у заходах, які проводить бібліотека.
 • Обиратись до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу бібліотеці.

Відповідальність користувачів​:

 • У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити аналогічним, або рівноцінним ( за визначенням бібліотекара) документом.
 • За втрату документів з бібілотечних фондів або їх пошкодження відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.