Безпалько Наталія Василівна

Секретар закладу

Стаж роботи на посаді секретаря: 5 років

  • Взаємодіє в процесі своєї діяльності з педагогічним, адміністративним та обслуговуючим персоналом з питань підготовки необхідної документації, інформації та матеріалів на засідання Ради школи, наказів та розпоряджень адміністрації школи, кадрової, фінансово-господарчої діяльності школи.
  •  Одержує необхідні директору дані від підрозділів школи або від конкретних виконавців, викликає працівників школи.
  • Веде облік та реєстрацію вхідної та вихідної документації.
  • Веде діловодство в межах своєї компетенції. 
  • Формує справи згідно з установленою номенклатурою, зберігає їх і здає в архів. 
  • Передає отриману кореспонденцію керівнику школи, після перегляду передає їх за призначенням і слідкує за термінами виконання ділових паперів і доручень, взятих на контроль.
  • Веде облік руху учнів, оформлює особові справи учнів, які вибули та прибули.