Прозорість

Відповідно до статті 30 Закону України "Про освіту" наш заклад надає відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про нашу діяльність.

Атестація

Загальні збори (конференція)

Про перейменування закладу

Вибір підручників

Структура навчального року

Статут закладу.

Ліцензія на провадження освітньої діяльності.

Наказ про призначення відповідальних осіб за оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних, в мережі Інтернет, за наповнення веб-сайту закладу, змістовність, своєчасність оновлення інформації

Структура управління

Кадровий склад.

Положення про здобуття форм освіти

Освітні програми.

Територія обслуговування.

Мова освітнього процесу.

Вакансії

Матеріально-технічне забезпечення.

Фактична кількість осіб, які навчаються в закладі.

Правила прийому до закладу.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Додаткові освітні та інші послуги.

Протидія булінгу.

Річні звіти про діяльність закладу

Моніторинг якості освіти

Стратегія розвитку закладу 2021-2024

Внутрішня система забезпечення якості освіти.

Критерії оцінювання здобувачів освіти.

Академічна доброчесність.

Використання коштів.

Річний план роботи школи 2023-2024 н.р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2023-2024

Правила поведінки учнів

Кодекс безпечного освітнього середовища