До уваги батьків першокласників 2021/2022 навчального року

З   19 квітня по 31 травня 2021 року(включно) триватиме   прийом  заяв про зарахування дітей до перших класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності Вінницької міської територіальної громади.

З метою попередження нових спалахів коронавірусного захворювання під час прийому документів щодо зарахування до закладів освіти обов’язковим є створення безпечних умов перебування в приміщеннях та на території шкіл і неухильне дотримання основних правил санітарно-протиепідемічного захисту:

 • проведення термометрії та  допуск до закладу тільки відвідувачів без ознак респіраторного захворювання та з нормальною температурою, у засобах індивідуального захисту (маска, рукавички);
 • забезпечення відповідного дистанціювання між присутніми та попередження утворення скупчення людей (для зручності – можливе нанесення відповідних розміток);
 • забезпечення наскрізного провітрювання та дезінфекції приміщень, робочих поверхонь, предметів використання тощо.

Варіанти можливих безпечних локацій:

 • у будівлі закладу освіти, у достатньому за розміром приміщенні, в якому наявні окремі вхід та вихід. У такому приміщенні рекомендовано кожної години оголошувати перерву на санобробку та провітрювання;
 • на свіжому повітрі (за сприятливих погодних умов) – у шкільному подвір’ї, внутрішньому дворі закладу освіти, на шкільному стадіоні.

Нагадуємо! Зарахування дітей на навчання здійснюється у відповідності до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 № 367 зобов’язковим дотриманням санітарно-гігієнічних, протиепідемічних правил та графіків відвідування батьками закладів, погоджених їх керівниками.

Для складання чіткого і зручного графіка батькам майбутніх першокласників необхідно:

 • звертатись за номерами контактних телефонів відповідальних осіб, які здійснюють зарахування до 1-го класу за наказом керівника закладу,
 • або надсилати повідомлення на електронну пошту закладу освіти.

Інформація стосовно контактних телефонів та електронної пошти закладів освіти розміщена на власних  web-сайтах закладів освіти та усіх доступних інформаційних стендах.

Звертаємо увагу! Першочергове  право на зарахування до закладу загальної середньої освіти мають:

 • діти, фактичне місце проживання яких на території обслуговування обраного закладу освіти  підтверджене;
 • діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;
 • діти працівників цього закладу освіти.

Інформацію про закріплену за закладами освіти територію обслуговування можна дізнатись на сайтах закладів загальної середньої освіти Вінницької міської об’єднаної територіальної громади  та  на офіційному сайті Вінницької міської ради за посиланням: рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від   18.03.2021 р. № 670   «Про закріплення територій обслуговування за закладами загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної громади».

Заяву про зарахування до закладу освіти батьки (один з батьків дитини) подають особисто (пред’являючи документ, що посвідчує особу заявника).

До заяви  про зарахування дитини до 1-го класу необхідно додати наступні документи:

1) копію свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

Звертаємо увагу! Оскільки на час карантину в медичних закладах не проводять огляди дітей, медичну довідку можна буде надати до школи до 15.08.2021 року.

3) оригінали документів, що підтверджують фактичне місце проживання дитини чи одного з батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування. Привертаємо увагу до того, що повідомлення про наявність права на першочергове зарахування і пред’явлення документу, що його підтверджує, є правом батьків, а не обов’язком. Проте непред’явлення такого документа і невідображення його назви та реквізитів у заяві про зарахування призводить до відсутності правових підстав для першочергового зарахування дитини до початкової школи. Ознайомитися з переліком документів, які підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу, можна у постанові Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684, листах   Міністерства освіти і науки України від 08.05.2018 № 1/9-292 та від 05.04.2019 №1/9-227.

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

До 01 червня 2021 року включно до 1-х класів наказом керівника закладу освіти будуть зараховані всі діти, які мають право на першочергове зарахування, батьками яких будуть подані (пред’явлені) до закладів освіти оригінали (та за потребою копії) вищеперерахованих документів.

Одночасно з дітьми, які мають право на першочергове зарахування, на вільні місця (у разі їх наявності) зараховуються діти, якщо кількість поданих заяв першочергового зарахування не перевищує загальну кількість місць у перших класах.

Перевірка документів щодо першочергового зарахування

 Директори ЗЗСО при вирішенні питання щодо першочергового зарахування дитини до 1 класу та розгляді документів, що мають підтверджувати місце проживання дитини або її батьків (одного з батьків) на території обслуговування, мають переконатися, що документ містить інформацію, яка підтверджує чи посвідчує місце проживання дитини або її батьків (одного з батьків) на території обслуговування відповідного закладу загальної середньої освіти складено, видано чи посвідчено особою, яка уповноважена на це відповідно до закону складено за формою та з реквізитами, визначеними відповідним нормативно-правовим актом.

Зауважте! Під офіційним документом розуміються документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи-докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв’язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм і містять передбачені законом реквізити.

Примітка до ст. 358 Кримінального кодексу України

До кримінальної відповідальності можуть бути притягнені як службові, так і будь-які інші особи, які підробили та (або) використали завідомо підроблений документ з метою підтвердження права дитини на першочергове зарахування до 1 класу закладу загальної середньої освіти.

Документи для підтвердження про місце проживання дитини

ДокументПримітка
1Паспорт громадянина України одного з батьків дитини чи законних представниківТакож це можуть бути:
– тимчасове посвідчення громадянина України;
– посвідка на постійне місце проживання;
– посвідка на тимчасове проживання;
– посвідчення біженця;
– посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
– посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;
– довідка про звернення за захистом в Україні.
2Довідка про реєстрацію місця проживання особи дитини або одного з її батьків чи законних представниківЗа формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затв. постановкою КМУ від 02.03.2016 № 207.
3Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.За формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затв. постановою КМУ “Про облік внутрішньо переміщених осіб” від 01.10.2014 № 509.
4Документ, що засвідчує право власності на відповідне житлоЦе можуть бути:
– свідоцтво про право власності;
– витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
– договір куплі-продажу житла тощо.
5Рішення суду, яке набрало захонної сили, про надання особі права вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання.
6Документ, що засвідчує права користування житломЦе можуть бути:
– договір найму/піднайму/оренди тощо між фізичними особами
– договір найму/піднайму/оренди тощо між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою гуртожитку.
Такі документи підтверджують місце проживання з аумови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства.
7Довідка про проходження служби у військовій частиніЗа формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затв. постановою КМУ від 02.03.2016 № 207.
8Акт обстеження умоі проживанняЗа формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затв. постановою КМУ “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” від 24.09.2008 №866.
9Інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.
Comments are closed.
Останні новини
Позначки
Контактна інформація
 • вул. Соборна 94, м. Вінниця, 21000
 • +380 432 673254
 • nvk2@galaxy.vn.ua
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
Sch2
2017-03-13T11:54:16+02:00
Positive Impact Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. Sch2 2017-03-13T11:54:16+02:00 Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school. https://sch2.edu.vn.ua/testimonials/positive-impact/
0
Sch2